külm kõne

Telemarketingi tegemine

Telemarketing on ärimaailmas oluline müügistrateegia, mis võib aidata ettevõtetel jõuda uute klientideni ja suurendada oma müüki. Eriti Eesti turul on telemarketingil oluline roll, sest see võimaldab ettevõtetel pakkuda oma tooteid ja teenuseid potentsiaalsetele klientidele telefoni teel. Selles artiklis uurime, mis on telemarketingi parimad tavad ja võtted ning kuidas saate neid kasutada, et saavutada edu oma äris.

1. Võti eduka telemarketing’ini Eestis

Oluline on rõhutada, et personaalne lähenemine on üks olulisemaid tegureid eduka telemarketingi juures Eestis. Kui räägime äriklientidega, ootavad nad, et neile pöörataks tähelepanu ja neid koheldaks individuaalselt. Sinu 18-aastane müügikogemus ja psühholoogia taust võivad olla suureks eeliseks selles valdkonnas.

Personaalse lähenemise eelised:

 • Klientide parem kaasamine: Kui suudate klientidele pakkuda personaalset ja individuaalset kogemust, on neil suurem tõenäosus teie pakkumise vastu huvi tunda.
 • Usaldusväärsus: Kui näitate, et olete huvitatud klientide vajadustest ja soovidest, saavutate usaldusväärsuse nende silmis.
 • Kõrgem müügiedukus: Personaalne lähenemine võib viia kõrgema müügiedukuseni, sest klientidega suheldes saate tuvastada nende konkreetsed vajadused ja pakkuda neile sobivaid lahendusi.

2. Sihtrühma valik

Teiseks oluliseks sammuks eduka telemarketingi juures on kvaliteetse sihtrühma valik. Eestis tegutsevad ettevõtted erinevates sektorites, nagu kinnisvara, koolitused, mööbel ja majandustarkvarad. Oluline on leida sihtrühm, kelle tooteid või teenuseid on võimalik telefoni teel tutvustada.

Siin on mõned küsimused, mida peaksid kaaluma:

 • Millisesse sektorisse keskenduda: Vali sektor, mis sobib kõige paremini sinu tegevusvaldkonnaga.
 • Ettevõtete suurus: Kas soovid keskenduda suurtele ettevõtetele või väiksematele firmadele?
 • Klientide vajadused: Millised on sinu potentsiaalsete klientide vajadused ja kuidas saate neid rahuldada?

3. Tõhusad skriptid ja kõnede struktuur

Kolmas oluline aspekt telemarketingis on kvaliteetsed skriptid ja kõnede struktuur. Hea skript võimaldab sul sujuvalt ja veenvalt suhelda potentsiaalsete klientidega. Lisaks peaksid kõned olema hästi struktureeritud ja eesmärgile suunatud.

Mõned näpunäited skriptide ja kõnede struktuuri kohta:

 • Lühidus ja selgus: Hoidke skriptid lühikesed ja selged, et hoida kliendi tähelepanu.
 • Küsimuste esitamine: Kasutage küsimusi, et kaasata kliente vestlusse ja selgitada nende vajadusi.
 • Eesmärgipärane kõne lõpp: Iga kõne peaks lõppema kindla kutsega tegevusele, näiteks kohtumise kokkuleppimise või toote tutvustamisega.

4. Koolitus ja arendus

Edukas telemarketing nõuab pidevat koolitust ja arendust. See kehtib nii sinu kui ka su meeskonna kohta. Kuna oled juba pikaajalise müügikogemusega, siis tead, et müük ja telemarketing on valdkonnad, kus saab alati õppida ja areneda.

Mõned võimalused koolituseks ja arenguks:

 • Müügikoolitused: Osale müügikoolitustel ja seminaridel, et õppida uusi tehnikaid ja suurendada oma oskusi.
 • Tagasiside analüüs: Kuula ja analüüsi oma kõnesid ning kasuta tagasisidet, et tuvastada, mida saaksid paremini teha.
 • Uute tehnoloogiate kasutamine: Jälgi tehnoloogia arengut, mis võib aidata telemarketingi efektiivsust suurendada.

Kuidas külm kõne tõhusamaks muuta

Külm kõne on müügistrateegia, mis nõuab erilist tähelepanu ja oskusi. Eestis, kus ettevõtted tegutsevad erinevates sektorites, on külmkõnede tegemine võimalus jõuda uute klientideni ja luua uusi müügivõimalusi. Selles artiklis uurime, kuidas saate muuta külmkõned Eestis tõhusamaks ja saavutada paremaid tulemusi.

1. Valmistumine külmkõneks

Edukas külm kõne algab eelneva valmistumisega. Enne kõne tegemist on oluline, et olete teinud põhjaliku eeltöö oma potentsiaalse kliendi kohta.

Mõned näpunäited eelneva valmistumise kohta:

 • Kliendi uurimine: Tehke põhjalik uurimistöö kliendi ettevõtte ja vajaduste kohta.
 • Skripti koostamine: Koostage selge ja veenev skript, mis sisaldab olulist teavet ja küsimusi.
 • Eesmärgi määratlemine: Selgitage välja, milline on teie eesmärk kõne ajal, kas see on kohtumise kokkuleppimine või lisateabe saamine.

2. Külma kõne ajastamine

Õige ajastus on külm kõne tegemisel võtmetähtsusega. Eestis tuleb arvestada erinevate faktoritega, näiteks ettevõtte tööaeg ja kliendi ajakava.

Mõned ajastamise näpunäited:

 • Tööaeg: Valige kõne tegemiseks aeg, mil kliendil on tõenäoliselt võimalik rahulikult teiega vestelda.
 • Päevavalguse aeg: Eelistage kõnesid päevaajal, sest inimesed on tavaliselt avatumad ja valmis suhtlema.
 • Nädalapäev: Arvestage nädalapäeva mõjuga – mõned päevad võivad olla klienditele sobivamad kui teised.

3. Kliendi kaasamine külmas kõnes

Külm kõne tõhusus sõltub suuresti sellest, kuidas suudate kaasata potentsiaalse kliendi vestlusse. Eestis hindavad kliendid professionaalset ja siirast suhtlemist.

Kuidas kaasata klienti külmkõnes:

 • Esimesed sekundid: Alustage kõnet positiivselt ja pakkuge väärtuslikku infot, mis on kliendile huvitav.
 • Küsimuste kasutamine: Kasutage küsimusi, et kaasata klienti vestlusse ja mõista tema vajadusi.
 • Kuulamine: Olge valmis kuulama kliendi mõtteid ja küsimusi ning vastake neile asjakohaselt.
 • Isiklik lähenemine: Kohandage oma kõne vastavalt kliendi vajadustele ja muredele.

4. Vastuväidete käsitlemine

Külmkõnede tegemisel on sageli oodata vastuväiteid ja küsimusi kliendilt. Oluline on osata neid vastuväiteid tõhusalt käsitleda ja veenda klienti jätkama vestlust.

Kuidas käsitleda vastuväiteid:

 • Positiivne suhtumine: Hoidke positiivset suhtumist ja ärge võtke vastuväiteid isiklikult.
 • Küsimuste küsimine: Kasutage vastuväidetele vastamiseks küsimusi, et saada parem arusaam kliendi muredest.
 • Lahenduste pakkumine: Pakkuge lahendusi ja selgitage, kuidas teie tooted või teenused võivad aidata vastuväiteid lahendada.
 • Jätkake vestlust: Ärge lõpetage kõnet vastuväite ilmnemisel, vaid jätkake vestlust ja püüdke klienti veenda.

5. Kõnede mõõdikud ja järelanalüüs

Viimane samm eduka külmkõne strateegias on mõõdikute seadmine ja analüüs. Jälgige oma kõnede tulemuslikkust ning kasutage saadud teavet oma strateegia täiustamiseks.

Kuidas teha analüüsi:

 • Kõnede jälgimine: Salvestage kõnesid ja analüüsige neid, et mõista, kus saate paremaks muutuda.
 • Konversioonimäär: Jälgige, kui palju külmkõnesid viib soovitud tegevuseni, näiteks kohtumise kokkuleppimiseni.
 • Klientide tagasiside: Kuulake klientide tagasisidet ja kasutage seda oma külmkõne strateegia täiustamiseks.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga