Laenukindlustus

Laenukindlustus on oluline abimees kõige keerulisemates ja ootamatutes olukordades nagu surmajuhtum, tõsisesse õnnetusse sattumine või töövõime kaotamine. Sellistes olukordades jääb laenumaksete tasumine laenukindlustuse teha. 

Õnnetusse sattumise või töövõime kaotamise puhul ei teki nii kliendile kuni maksevõime taastumiseni maksuvõlga. Surma ja töövõimetuse korral ei pea pärijad hakkama laenukoormat kandma, sest selle eest kannab hoolt kindlustus.

Laenukindlustus

Laenukindlustus on oma olemuselt nagu elukindlustus, kus laenuvõtja elu kindlustatakse laenulepingust tuleneva summa ulatuses. Suurim vahe tavalise elukindlustusega on traagilise olukorra järgne rahaline hüvitis, mis laenukindlustuse puhul makstakse laenu katteks pangale mitte lähedasele nagu tavalise elukindlustuse puhul.

Mõned kindlustuspakkujad pakuvad võimalusi kindlustada lisaks surmajuhtumile ka oma tervislikku seisundit, mis aitab katta laenumakseid püsiva töövõimetuse tekkimisel, õnnetuse olukordades ning isegi töökaotuse korral. Laenukindlustus on nagu õlekõrs, mis äärmuslike olukordade puhul meelerahu toob ja laenukoormuse vähemalt ajutiselt oma kanda võtab.

Mille jaoks saab laenukindlustust kasutada?

Tavapärane on pikaajaliste ja suurte summadega laenude kindlustamine, kõige enam eluasemelaenude. Sellel on hea põhjus – laenukindlustus annab mõningase turvatunde ootamatuse ees, et pere kodust ilma ei jääks ega meeletut laenukoormust ei kannaks.

Suuremad pangad pakuvad koostöös kindlustuspartneritega laenukindlustust ka tagatiseta väikelaenule, et anda ka lühemal perioodil kindlust nii töökaotuse kui õnnetuste eest. Nagu kodulaenude puhul, samuti väikelaenude summad võivad ulatuda tuhandetesse eurodesse, mistõttu on loomulik ka nendele kindlustus teha, et kaitsta oma turvatunnet.

Kindlustamisele ei kuulu väiksemad, mõne kuu pikkused tarbimis- ja kiirlaenud. Enamasti on tegemist lühiaegse ning pigem väiksemate summadega, seega ei ole kiir- ja tarbimislaenudele laenukindlustuse teenust.

Tuleb aga arvestada, et pangalaen on siiski kohustus, mida tuleb ette planeerida ja oma võimalusi realistlikult hinnata, sest ei saa lootma jääda ka ainult kindlustusele. Reaalsuses me ei tea iialgi, mis olukordi võib ette tulla, misõttu laenukindlustus aitab äärmuslikes olukordadele ette mõeldes teatava kindluse luua.

Võib kuulda erinevaid väljendeid – laenukindlustus, laenumaksekindlustus ja laenukaitsekindlustus. Kaks esimest neist tähendavad sama, kuid laenukaitsekindlustus on lisakaitse töövõime kaotamise olukorras ja ajutise töötuse ees.

Laenukaitsekindlustusi on erinevaid, seega tuleb selgeks teha, millise kindlustuspakkuja juures millist kaitset pakutakse. Loomulikult tuleb endale selgeks teha, millistes olukordades täpsemalt kindlustus aitab ning millistes laenukindlustuskaitse ei kehti.

Millest oleneb laenukindlustuse kuumakse?

Esimesed tähtsad tegurid on laenujääk ja kindlustussumma. Enamasti kindlustatakse kogu laen terveks laenuperioodiks, kuid saab ka osaliselt laenu kindlustada.

Laenukindlustuse kuumakse oleneb ka kliendi vanusest. Nagu eelnevalt mainitud on laenukindlustus nagu elukindlustuse liik ning nagu elukindlustuse puhul, on ka laenukindlustuse puhul kliendi vanusel tähtis roll. Nooremad inimesed saavad enamasti odavama kuumakse.

Oluliseks peetakse ka seda, millist tööd klient teeb ehk kui suur on tõenäosus õnnetusteks ja sellest, milline on tema tervislik seisund. Mida rohkem leidub probleemseid kohti, seda suurem on ka kindlustusmakse.

Iga kindlustusettevõte pakub teenust just omale sobivatel tingimustel ning hinnaga. Seetõttu võiks pakkumisi küsida mitmelt erinevalt kindlustuspakkujalt, et saada just omale sobivaima hinnaga laenukindlustus.

Viimaks oleneb kuumakse ka sellest, millised on kindlustusega kaasnevad kindlustuse osad ehk mille vastu täpsemalt kindlustatakse.

Laenukindlustuse tingimused

Vanus

Kui vana on laenukindlustust sooviv isik? Mida vanem on inimene, seda suurem on tõenäosus haigusteks, mistõttu kõrgemaealisi inimesi eriti lihtsasti ei taheta kindlustada.

Töökogemus ja -võime

Samamoodi nagu laenu võtmisel, peetakse ka kindlustuse taotlemisel oluliseks kui kaua on isik stabiilselt tööl käinud ning kas ta üldse on töövõimeline. Mõistetavalt ei taha kindlustuspakkujad endale liigselt suurt riski võtta.

Kindlustuse kehtima hakkamine

Tavapäraselt on määratud kindel ajaperiood, enne mida laenukindlustus ei kata veel võimalikke kindlustusjuhtumeid, seda seetõttu, et vähendada oma riski sattuda kindlustuspettuste ohvriks. Enamasti on selleks perioodiks kuu aega. Kui kindlustusvõtjaga peaks juhtuma midagi selle ajaperioodi sees, siis kindlustus kulusid veel ei kata.

Kui kaua kindlustus kliendi eest laenu tasub?

Kindlustussumma ei pruugi katta laenujääki terves ulatuses ning enamasti on määratud piiraeg, milleni kindlustus on nõus laenu laenuvõtja eest tasuma. Tavaliselt on selleks 1 aasta.

Oma süül tekitatud õnnetused

Laenukindlustus on abiks siis, kui õnnetus ei olnud tahtlik, mistõttu näiteks alkoholi tarbinuna õnnetusse sattudes ei maksa kindlustus mingit hüvitist.

Vaadake ülevaateid ka teistest laenudest

Lühikokkuvõtted erinevatest laenudest, mida Eestis pakutakse

Kiirlaen

Hüpoteeklaen

Autolaen

Väikelaen