Laenu intress

Laenu intress on hind, mille eest raha laenatakse ehk raha, mille saab laenuandja endale laenamise eest. Intressi väljendatakse protsendiga ning see peab alati olema ka lepingus määratletud.

Laenu intress

Fikseeritud intress

Ühe võimalusena pakutakse laene, mille intress on kindlaks määratud protsent ehk üks kindel ja kokkulepitud summa. Selliste laenude hulka kuuluvad näiteks õppelaen ning lisaks muule enamasti ka tagatiseta väikelaen, järelmaks ja krediitkaart. Eluasemelaenud enamasti võetakse muutuva intressiga, kuid ka neid on võimalik võtta kindlaksmääratud intressiprotsendiga.

Muutuv intress

Teine võimalus on võtta laen muutuva intressiga. Sellisel juhul koosneb koguintress laenuandja oma baasintressist ja sellele lisandub Euribor, mis on Euroopa pankadevahelise rahaturu intressimäär. Euribor vaadatakse üle iga 6 või 12 kuu tagant, seega ka laenuintress muutub selle aja tagant. Kui Euribor on selle aja jooksul tõusnud, siis ka laenumakse tõuseb, samuti kui Euribor on langenud, siis laenumakse väheneb. Selliste laenude alla kuuluvad näiteks eluasemelaen ning teised hüpoteegiga tagatud laenud ehk suuremasummalised laenud.

Laenuandja baasintress on reeglina fikseeritud terveks laenuperioodiks. Selle suurus oleneb kliendi sissetulekust, laenusummast, tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest ning varasemate kohustuste täitmise korrektsusest.

Kuuintressi ja aastaintressi erinevus

Krediidiandjad pakuvad nii kuu- kui aastaintressi võimalust.

Nagu nimedestki saab välja lugeda, on aastane intress laenusumma intress 12 kuu kohta, kuuintress aga konkreetselt 1 kuu kohta. Kuuintress on üldjuhul palju kõrgem kui aastane intress ning seda kasutatakse tavaliselt kiirlaenude puhul, mille makseperioodid võivadki kesta vaid mõne kuu.

Intress laenujäägilt või laenusummalt?

Antud tingimus võib laenu tagasimaksmise summat oluliselt mõjutada. Laenusummast arvutatud intress on sama kogu laenuperioodi jooksul. Kui aga intress arvutatakse laenujäägilt, siis see kahaneb igal kuul.

Intress laenujäägilt

Laenu intressi arvutamine laenujäägilt väheneb igal kuul seetõttu, et igal kuul laenu tagasi makstes väheneb laenujääk laenu põhiosa tagasimakse võrra. Nii väheneb ka samamoodi intress, sest iga kuu saab seda arvutada järjest väiksema laenujäägi baasil.

Intress laenusummalt

Kui arvutada intress kogu laenusummalt, siis jääbki intress samaks terve laenuperioodi jooksul. Laenu põhiosa tagasimaksete järel mingit muutust ei toimu. Selle tõttu tuleb kokku tagasi maksta rohkem kui laenujäägilt intressi arvutamise korral.

Laenu intressi kalkulaator

Õnneks on võimalus kerge vaevaga teada saada kui suureks võib kujuneda Sinu soovitud laenu intress, sest selle jaoks on välja mõeldud spetsiaalsed kalkulaatorid. Kalkulaatorid on olemas erinevate laenude jaoks eraldi, seega saab tegelikult arvutada lisaks intressidele ka palju muud olulist, mis Sinu potentsiaalse laenu puhul teada tasub.

Intressimäär reaalsuses ei näita väga palju, sest laenu kogumaksumusse kuuluvad veel muudki faktorid. See aga annab aimu, kui suureks kujunevad intressimaksed.

Kas piisab vaid laenu intressiga arvestamisest?

Ükskõik millise laenu võtmisel peab arvesse võtma ka seda, et lisaks intressile kaasneb laenu võtmisega veel kulusid. Laenuandja kohustus on potentsiaalselt laenuvõtjat kõigist kuludest informeerima. Neil on kohustus tuua välja ka krediidi kulukuse määr, milles sisalduvad kõik laenuga seotud kulud.

Tarbijakrediidi kulukuse määr arvutatakse aastase protsendina ja see näitab laenu kasutamisest tulenevat kogukulu laenuvõtja jaoks.

See on iga laenutüübi puhul erinev, kuid krediidi kulukuse määr võib sõltuda järgnevatest asjaoludest:

  • Laenusumma
  • Laenuperiood
  • Laenu intress
  • Intressimäär
  • Lepingutasu – seda võib küsida krediidiandja nii lepingut sõlmides kui ka hiljem muudatusi tehes.
  • Kinnisvara hindamisakt – juhul, kui tagatiseks tuleb seada hüpoteek kinnisvarale, tuleb eksperthinnang tasuda laenuvõtjal endal. Lisaks tuleb jälgida, et hindamisakti koostaks laenuandjale sobiv kinnisvarahindaja või -büroo. Kõige aktuaalsem on hindamisakti vajadus just eluasemelaenude puhul.
  • Notaritasu ja riigilõiv – need on samuti aktuaalsed just kodulaenu puhul. Pärast eluasemelaenu lepingu allakirjutamist tuleb koos laenuandja ja müüjaga notari juures sõlmida kinnisvara ostu-müügileping ning hüpoteegi seadmise leping. Seejärel tuleb laenusaajal tasuda nii notaritasu kui ka riigilõiv. Notaritasu ja riigilõivu suurused olenevad tehingu väärtusest ning mõlemad on kehtestatud seadustega. 
  • Kindlustus – kehtib taaskord peamiselt eluasemelaenude puhul. Laenulepingu sõlmimisega võtab laenusaaja kohustuse tagatisvara kindlustada. Kindlustus peab olema kinnisvaral terve laenuperioodi vältel. 

Vaadake ülevaateid ka teistest laenudest

Lühikokkuvõtted erinevatest laenudest, mida Eestis pakutakse

Kiirlaen

Hüpoteeklaen

Autolaen

Väikelaen